Over Eumedion

Deelnemerschap


Welke partijen kunnen deelnemer van Eumedion worden?

  • Institutionele beleggers met rechtspersoonlijkheid (pensioenfondsen, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen en verzekeringsmaatschappijen) die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen kunnen gewone deelnemer worden.
  • Rechtspersonen die verwant zijn aan gewone deelnemers maar zelf geen institutionele belegger zijn (zoals koepelorganisaties) kunnen geassocieerd deelnemer worden.

De contributiehoogte is afhankelijk van de omvang van het belegd vermogen.


Welke diensten biedt Eumedion aan haar deelnemers?

Eumedion biedt haar deelnemers diensten aan op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Dat doet Eumedion onder meer door:

  • Het beïnvloeden van relevante wet- en regelgeving op het terrein van corporate governance, duurzaamheid en verslaggeving.
  • Het verstrekken van informatie over actuele ontwikkelingen op het terrein van corporate governance, duurzaamheid en verslaggeving via onder andere de maandelijkse nieuwsbrief, de website, social media en legal alerts. 
  • Het ondersteunen van haar deelnemers om zich op te stellen als betrokken en verantwoord aandeelhouder. Dat doet Eumedion onder meer door dialogen te faciliteren voor haar deelnemers met Nederlandse beursvennootschappen en haar deelnemers te ondersteunen in de uitoefening van hun aandeelhoudersrechten binnen en buiten de aandeelhoudersvergaderingen. 

Welke rechten en plichten hebben de deelnemers van Eumedion?

De rechten en plichten van de deelnemers zijn opgenomen in een reglement en een overeenkomst van deelneming.


Deelnemer worden?

Indien u belangstelling heeft om gewone of geassocieerd deelnemer van Eumedion te worden, kunt u schriftelijk een aanvraag tot deelname sturen aan het Algemeen bestuur van Eumedion. Het Algemeen bestuur besluit binnen acht weken over de toelating.


Voor meer informatie over het deelnemerschap kunt u contact opnemen met de directeur van Eumedion: 
Rients Abma (+31 (0)70 2040 303, +31 (0) 6 5326 1876 of rients.abma@eumedion.nl).

Relevante documenten

Reglement toetreding en opzegging gewone en geassocieerde deelnemers

IconLink

Overeenkomst van deelneming

IconLink

Overeenkomst van geassocieerde deelneming

IconLink

Contributiestructuur

IconLink

Dienstverlening

IconLink