Eumedion: aandeelhouders van beurs-BV’s moeten dezelfde rechten hebben als die van beurs-NV’s

Nieuws · 02-12-2021

De positie van aandeelhouders van beursgenoteerde besloten vennootschappen (beurs-bv’s) moet gelijk worden getrokken met die van beursgenoteerde naamloze vennootschappen (beurs-nv’s). Hiervoor pleit Eumedion in een vandaag uitgebracht position statement


In het statement signaleert Eumedion dat het aantal Nederlandse beurs-bv’s het laatste jaar toeneemt: dertien van de veertien beurs-bv’s zijn in de laatste twaalf maanden naar de beurs gebracht. Onder hen zijn veel zogeheten special purpose acquisition companies (spacs). Aandeelhouders van beurs-bv’s verkeren op verschillende punten in een nadeligere positie dan aandeelhouders van beurs-nv’s. Zo hebben aandeelhouders van beurs-bv’s geen actuele informatie over wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur, zijn zij niet beschermd tegen een wijziging van controle door middel van een verplicht bod, hebben zij geen goedkeuringsrecht ten aanzien van grote overnames of andere wijzigingen in het karakter of de identiteit van de onderneming en kan het bestuur naar eigen believen, dus zonder bemoeienis van aandeelhouders, nieuwe aandelen uitgeven en bestaande aandelen inkopen. Eumedion meent dat de aandeelhoudersvergadering van een beurs-bv hierdoor niet goed haar controlerende functie kan uitoefenen. De checks and balances binnen beurs-bv’s zijn potentieel zwak. Wanneer aandeelhouders twijfelen aan de mate van bescherming van hun belangen in een bepaald land, dan heeft dat gevolgen voor álle beursgenoteerde ondernemingen die in dat land zijn gevestigd. Om te voorkomen dat aandeelhouders het vertrouwen verliezen in het Nederlandse systeem van corporate governance en checks and balances meent Eumedion dat de mate van bescherming van aandeelhouders van beurs-bv’s op hetzelfde niveau moet worden gebracht als bij beurs-nv’s. Eumedion zal hiervoor aandacht vragen bij het volgende kabinet.


Aanvullend heeft Eumedion een position statement over spacs uitgebracht. In dit statement pleit Eumedion vooral voor meer gestructureerde informatie ten tijde van de aankondiging van de spac om een business combination met een 'echte' onderneming aan te gaan.

Relevante documenten

Eumedion position statement over bescherming aandeelhouders van beurs-BV's

IconLink

Eumedion position statement over spacs

IconLink