Eumedion: relatief gering aantal beursgangen in Europa vooral bepaald door culture factoren

Nieuws · 18-02-2022

Het relatief geringe aantal beursgangen in Europa, in vergelijking met de Verenigde Staten, kan vooral worden verklaard uit culture factoren en niet zozeer uit te strikte regelgeving. Dit stelt Eumedion in haar vandaag ingediende reactie op de Europese consultatie om de Europese openbare kapitaalmarkten aantrekkelijker te maken voor met name middelgrote en kleine ondernemingen. 


Eumedion wijst er in haar reactie op dat het ontbreken van een zogenoemde ‘aandelencultuur’ in Europa en de terughoudendheid bij ondernemers om permanent in de publieke schijnwerpers te staan (zowel persoonlijk als hun onderneming) grotere obstakels voor een beursgang in Europa zijn dan de wettelijke regels voor een beursgang en de doorlopende transparantieverplichtingen daarna. De Amerikaanse prospectus-, noterings- en aansprakelijkheidsregels zijn immers nog strenger dan de Europese regels. Eumedion beveelt de Europese Commissie daarom aan om terughoudend te zijn met het versoepelen van de wettelijke prospectus- en noteringsregels. Deze regels hebben juist tot doel om beleggers te beschermen om hen zo te bewegen in (potentiële) beursgenoteerde ondernemingen te investeren. Eumedion is vanuit dat oogpunt geen voorstander van grote versoepelingen in de prospectus- en marktmisbruikverordeningen en ook geen voorstander van Europese wetgeving om het mogelijk te maken dat ondernemingen aandelen met verschillend stemrecht kunnen uitgeven. Eumedion is wel voorstander van een verdere Europese harmonisatie van de bestaande regels en de introductie van Europees toezicht op prospectussen.

Relevante documenten

Eumedion-reactie op Europese consultatie

IconLink

Europese consultatie over het vereenvoudigen van de beursregels

IconLink