Eumedion steunt in grote lijnen het richtlijnvoorstel ‘Corporate Sustainability Due Diligence’

Nieuws · 19-04-2022

Eumedion staat over het algemeen positief tegenover het richtlijnvoorstel betreffende passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid, ook wel het CSDD-richtlijnvoorstel genoemd. Dit blijkt uit het vandaag ingediende Eumedion-feedbackstatement op het richtlijnvoorstel.

Volgens Eumedion draagt het richtlijnvoorstel eraan bij dat grote Europese én niet-Europese ondernemingen die actief zijn op de Europese markt fatsoenlijk en eerlijk zaken door de hele waardeketen heen. Wel vindt Eumedion dat het richtlijnvoorstel op een aantal onderdelen moet worden aangescherpt. Zo zou in het richtlijnvoorstel moeten worden geëxpliciteerd dat ondernemingen hun activiteiten niet alleen moeten onderzoeken op negatieve effecten voor mensenrechten en het milieu, maar ook voor het klimaat. Daarnaast vindt Eumedion dat de klimaatactieplannen die grote ondernemingen op grond van het richtlijnvoorstel moeten opstellen wetenschappelijk onderbouwde CO2-emissiereductiedoelstellingen bevatten en dat dergelijke plannen door een onafhankelijke partij worden verifieerd. Tot slot vindt Eumedion dat het richtlijnvoorstel op sommige punten moeten worden verduidelijkt. Zo is onduidelijk of het richtlijnvoorstel ook van toepassing is op de deelnemingen van institutionele beleggers en zo ja wat die verplichtingen dienaangaande dan behelzen. Daarnaast beveelt Eumedion aan om de werkingssfeer van het richtlijnvoorstel te doen aansluiten op andere relevante Europese financiële duurzaamheidswetgeving, zoals de CSRDSFDR en de Taxonomieverordening.

Relevante documenten

Feedbackstatement op het CSDD-richtlijnvoorstel

IconLink

CSDD-richtlijnvoorstel

IconLink