Persberichten

Eumedion verwelkomt oprichting van de International Sustainability Standards Board

Eumedion verwelkomt oprichting van de International Sustainability Standards BoardPersbericht · 03-11-2021

Eumedion juicht het vandaag genomen besluit van de IFRS Foundation toe om de International Sustainability Standards Board (ISSB) op te richten. De IFRS Foundation heeft al een bewezen staat van dienst als het gaat om het bevorderen van financiële verslaglegging van hoge kwaliteit over de hele wereld. Nu hebben beleggers en ondernemingen het vooruitzicht van één mondiale set van verslaggevingsstandaarden voor duurzaamheidsinformatie. Wij verwachten dat alle belanghebbenden baat zullen hebben bij de inspanningen van de ISSB. De oprichting en de taakopdracht van de ISSB sluiten naadloos aan bij het Eumedion-green paper uit 2019 en het -position paper uit 2020 over de diep gekoesterde wens van institutionele beleggers om een wereldwijde standaardzetter voor duurzaamheidsinformatie op te richten. 

Mariëtte Doornekamp nieuwe bestuursvoorzitter Eumedion

Mariëtte Doornekamp nieuwe bestuursvoorzitter EumedionPersbericht · 19-12-2019

Den Haag, 19 december 2019 – Mariëtte Doornekamp, bestuurder bij Stichting Pensioenfonds ABP, is door het Algemeen bestuur van Eumedion vandaag benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van Eumedion. Mariëtte Doornekamp (62 jaar) volgt Garmt Louw (voorzitter Shell Pensioenfonds) op, die zijn maximale, statutaire benoemingstermijn van zes jaar in het bestuur van Eumedion bereikte.


Mariëtte Doornekamp werd in juni 2017 – op voordracht van ABP – benoemd tot bestuurslid van Eumedion en was sinds juni 2018 vicevoorzitter van het Eumedion-bestuur. Mariëtte Doornekamp: Beleggers hebben steeds meer behoefte aan data over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Niet financiële prestaties en transparante verslaggeving, over duurzaamheidsfactoren zoals milieu, personeel, sociale aspecten en mensenrechten zijn essentieel om in deze behoefte van beleggers te voorzien. Daar zal ik als voorzitter en voor de deelnemers van Eumedion op inzetten. En ik zal voortdurend me blijven uitspreken dat diversiteit in bestuur van ondernemingen leidt tot betere resultaten zowel financieel als strategisch. Je kan er niet omheen, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is nog steeds groot”.


Mariëtte Doornekamp heeft 20 jaar in de financiële wereld gewerkt als bankier en bij NCM (nu Atradius). Daarna is zij CFO geworden bij Damen Shipyards een industrieel bedrijf in de scheepsbouw en heeft ook nog ruim twee jaar bij MCB (metaalhandel) in de Raad van Bestuur gezeten. Na een overstap naar Private Equity is zij sinds april 2009 bestuurslid bij ABP en oefent zij daarnaast nog verschillende andere bestuurlijke en toezichthoudende functies uit in zowel de profit als non-profit sector.


Het Algemeen bestuur van Eumedion is sinds vandaag als volgt samengesteld:

Mariëtte Doornekamp (ABP), voorzitter

Marcel Andringa (PME)

Amra Balic (BlackRock)

Lars Dijkstra (Kempen Capital Management)

Wouter van Eechoud (Pensioenfonds IBM Nederland)

Peter Ferket (Robeco)

Olaf van den Heuvel (Aegon Asset Management)

Annette van der Krogt (Achmea Investment Management)

Hans Op ’t Veld (PGGM)