Eumedion maakt eigen beloningsaanbevelingen meer 'stakeholder-georiënteerd'

20-02-2019

Een externe referentiegroep van ondernemingen moet niet langer leidend zijn voor de hoogte en de structuur van bestuurdersbeloningen. Raden van commissarissen dienen bij het vaststellen van de bestuurdersbeloningen evenveel belang te hechten aan de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, de identiteit, de missie en de waarden van de onderneming en de verwachtingen van de relevante stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, klanten en de samenleving. Eumedion heeft dit principe vandaag verankerd in de geactualiseerde uitgangspunten voor een verantwoord beloningsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.


Verslaggevingsstandaarden inzake klimaatrisico's zouden moeten worden verankerd in de EU-jaarrekeningrichtlijn

31-01-2019

Eumedion vindt het voorstel om de verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief en is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de call for feedback over het onlangs door de technical expert group on sustainable finance (TEG) gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages.


Eumedion Nieuwsbrief van januari 2019

31-01-2019

De januari-editie van de Eumedion Nieuwsbrief is vandaag gepubliceerd. De Eumedion Nieuwsbrief bevat een overzicht van de actuele corporate governance en duurzaamheidsontwikkelingen in binnen- en buitenland.


Eumedion overwegend positief over EIOPA-voorstellen over integratie van ESG-factoren bij verzekeraars

30-01-2019

Eumedion steunt in grote lijnen de voorstellen van EIOPA met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s en -factoren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Dit blijkt uit de vandaag door Eumedion ingediende reactie op het desbetreffende consultatiedocument.