Publicaties

Filter

20 resultaten

Commentaar op IASB-consultatie 'Management Commentary'

Commentaar op ESMA-consultatie over werking Short Selling Verordening

Commentaar ontwerpbesluit rapportage man-vrouwverhouding in jaarverslag

Commentaar op NBA-consultatiedocument over aanpassing van de controleverklaring

Commentaar op IASB Agenda-consultatie

Commentaar op consultatiedocument over audit quality indicators

Commentaar op voorontwerp wetsvoorstel toekomst accountancysector

Commentaar op EFRAG-consultatie over procedure tot ontwerpen van EU-standaarden voor duurzaamheidsinformatie

Commentaar op consultatie over een sociale taxonomie

Commentaar op wetsvoorstel investeringstoets

Commentaar op voorstel tot wijziging van de statuten van de IFRS Foundation

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

Commentaar op EBA-consultatie over transparantiebepalingen beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen

Commentaar op SEC-consultatie over duurzaamheidsverslaggeving

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op ESAP-consultatie

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles

Commentaar op EFRAG-consultatie over mogelijke aanpassingen in governance- en financieringsstructuur