Over Eumedion

Commissies en werkgroepen


De besluitvorming van het Algemeen bestuur wordt voorbereid door vijf commissies en twee werkgroepen:

Beleggingscommissie

De Beleggingscommissie houdt zich bezig met actuele en materiële corporate governance- en duurzaamheidszaken van individuele Nederlandse beursvennootschappen. Indien er zich bij deze vennootschappen flagrante schendingen van geaccepteerde corporate governance- en duurzaamheidsstandaarden voordoen, bepaalt deze commissie of er een zogenoemde alert moet worden gestuurd aan de deelnemers van Eumedion en aan de stemadviesbureaus. Daarnaast zijn de leden van deze commissie nauw betrokken bij de dialogen met Nederlandse beursvennootschappen en de aandeelhoudersvergaderingen van die vennootschappen. Verder neemt de Beleggingscommissie het voortouw bij het opstellen van het jaarlijkse evaluatierapport van het aandeelhoudersvergaderingen- en jaarverslagenseizoen en de speerpuntenbrief.


De Beleggingscommissie bestaat uit:

Beleggingscommissie
Voorzitter Mart Keuning (MN)
 • Jan-Jaap Bongers (Teslin Capital Management)
 • Roland Bosch (Hermes Investment Ltd.)
 • Mirte Bronsdijk (APG Asset Management)
 • Kathleen Dewandeleer (Aberdeen Standard Investments)
 • Michiel van Esch (Robeco)
 • Orsolya Gal (BNP Paribas Asset Management)
 • Ruud Hadders (Actiam)
 • Rob Hardy (Capital Group International)
 • Andrea van den Heuvel (Achmea Investment Management)
 • Marian Hogeslag (DoubleDividend)
 • Philipp Kloucek (USS)
 • Simona Kramer (SPF Beheer)
 • Kalina Lazarova (BMO Global Asset Management)
 • Faryda Lindeman (NN Investment Partners)
 • Pippa O'Riley (Schroders Asset Management)
 • Sjoerd Rozing (Triodos Investment Management)
 • Becky Sinclair (Capital Group International)
 • Helen Smith (RPMI)
 • Daan Spaargaren (Pensioenfonds Metalektro)
 • Margriet Stavast (PGGM)
 • Hanneke Veringa (AXA Investment Management)
 • Eszter Vitorino (Kempen Capital Management)
 • Roger Wildeboer Schut (Aegon Asset Management)

Juridische commissie

De Juridische Commissie houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van corporate governance en duurzaamheid. Deze commissie volgt de relevante juridische ontwikkelingen op deze terreinen en neemt het voortouw bij het opstellen van commentaren op relevante consultatiedocumenten en wetgevingsinitiatieven. Daarnaast stelt de Juridische Commissie position papers op en onderhoudt zij contacten met relevante beleidsmakers, parlementariërs en brancheorganisaties.


De Juridische Commissie bestaat uit:

Juridische commissie
Voorzitter Marice Thewessen (NN Investment Partners)
 • Peter Bos (Teslin Capital Management)
 • Gerard Fehrenbach (PGGM)
 • Bram Groenewoud (Shell Pensioenfonds)
 • Sandor Hermens (Achmea Investment Management)
 • Welmoed Jansen (Aegon Asset Management)
 • Wouter Kuijpers (Robeco)
 • Merijn Rademaker (MN)
 • Zöhre Tali (APG Asset Management)

Verslaggevings- en Auditcommissie

De Verslaggevings- en Auditcommissie houdt zich bezig met de kwaliteit van de financiële en niet-financiële verslaggeving van beursvennootschappen en de rol van de accountant hierbij. Deze commissie volgt de relevante ontwikkelingen op dit terrein en neemt het voortouw bij het opstellen van commentaren op relevante consultatiedocumenten. Daarnaast stelt de Verslaggevings- en Auditcommissie position papers op en onderhoudt zij contacten met relevante beleidsmakers, accountantsorganisaties, parlementariërs, brancheorganisaties, toezichthouders en (inter)nationale standard setters voor verslaggevings- en auditregels (zoals de IASB, EFRAG, de Raad voor de Jaarverslaggeving, de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de IAASB). De commissie functioneert eveneens als klankbord voor de Eumedion-vertegenwoordigers in de adviesorganen van EFRAG, de AFM, ESMA en de Raad voor de Jaarverslaggeving.


De Verslaggevings- en Auditcommissie bestaat uit:

Verslaggevings- en Auditcommissie
Rients Abma, ad-interim voorzitter (Eumedion)
 • Jurriaan Hofman (Robeco)
 • Herman Klein (NN Investment Partners)
 • Margriet Stavast (PGGM)
 • Eszter Vitorino (Kempen Capital Management)
 • Alex Williams (APG Asset Management)

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie houdt zich bezig met de onderzoeksagenda van Eumedion. De commissie inventariseert of er onderwerpen zijn die zich lenen voor fundamenteel onderzoek op het terrein van corporate governance en duurzaamheid en formuleert probleemstellingen voor onderzoeksprojecten. Daarnaast begeleidt de Onderzoekscommissie lopende onderzoeksprojecten, onderhoudt zij contacten met relevante onderzoeksinstellingen en is zij betrokken bij de voorbereiding van het jaarlijkse Eumedion-symposium.


De Onderzoekscommissie bestaat uit:

Onderzoekscommissie
Voorzitter Rosl Veltmeijer (Triodos Investment Management)
 • Stephanie Mooij (Aegon Asset Management)
 • Slavek Roller (NN Investment Partners)
 • Anouk in 't Veld (Robeco)

Public Relations commissie

De Public Relations commissie adviseert over de interne en externe communicatie van Eumedion. Deze commissie beoordeelt of bepaalde Eumedion-standpunten geschikt zijn voor het genereren van media-aandacht. Daarnaast adviseert de Public Relations commissie over (de uitvoering van) het communicatie- en mediabeleid van Eumedion en ondersteunt zij de directeur van Eumedion in zijn contacten met de pers. Verder is deze commissie actief betrokken bij de eindredactie van externe publicaties, zoals de jaarverslagen, beleidsplannen en persberichten van Eumedion.


De Public Relations commissie bestaat uit:

Public Relations commissie
Rients Abma, voorzitter (Eumedion)
 • Dick Kors (APG Asset Management)
 • Maurice Piek (NN Group)
 • Christine van Waveren (Triodos Investment Management)
 • Julian van de Wetering (BlackRock)
 • Maurice Wilbrink (PGGM)

Werkgroep bestuurdersbezoldiging

De Werkgroep bestuurdersbezoldiging houdt zich bezig met de Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen. Na afloop van het jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingenseizoen toetst deze werkgroep of de uitgangspunten nog bruikbaar en actueel zijn en bekijkt of zich knelpunten bij de naleving daarvan hebben voorgedaan. Indien nodig, doet de Werkgroep bestuurdersbezoldiging voorstellen tot aanpassing van de uitgangspunten.


De Werkgroep bestuurdersbezoldiging bestaat uit:

Werkgroep bestuurdersbezoldiging
Voorzitter Rients Abma (Eumedion)
 • Peter Bos (Teslin Capital Management)
 • Mirte Bronsdijk (APG Asset Management)
 • Michiel van Esch (Robeco)
 • Gerard Fehrenbach (PGGM)
 • Ravi Kuitems (Achmea Investment Management)
 • Faryda Lindeman (NN Investment Partners)
 • Margriet Stavast (PGGM)

Werkgroep Nederlandse Stewardship Code

De Werkgroep Nederlandse Stewardship Code houdt zich bezig met de in 2018 door Eumedion opgestelde Nederlandse Stewardship Code. Jaarlijks toetst deze Werkgroep of de Stewardship Code nog bruikbaar en actueel is en bekijkt of zich knelpunten bij de naleving daarvan hebben voorgedaan. Indien nodig, doet de Werkgroep Nederlandse Stewardship Code voorstellen tot aanpassing van de Stewardship Code.


De Werkgroep Nederlandse Stewardship Code bestaat uit:

Werkgroep Nederlandse Stewardship Code
Voorzitter Garmt Louw (Shell Pensioenfonds)
 • Peter Bos (Teslin Capital Management)
 • Mirte Bronsdijk (APG Asset Management)
 • Heike Cosse (Aegon Asset Management)
 • Michiel van Esch (Robeco)
 • Gerard Fehrenbach (PGGM)
 • Andrea van den Heuvel (Achmea Investment Management)
 • Marian Hogeslag (DoubleDividend)
 • Frank Huitema (Telegraaf Pensioenfonds)
 • Danielle Melis (Stap Algemeen Pensioenfonds)
 • Narina Mnatsakanian (Kempen Capital Management)
 • Daan Spaargaren (PME)
Relevante documenten

Reglement van de commissies

IconLink

Uitvoeringsreglement van de Beleggingscommissie

IconLink

Uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid

IconLink

Nederlandse stewardship code

IconLink

Servicedocument verantwoord en betrokken aandeelhouderschap

IconLink