Publicaties

Filter

23 resultaten

Commentaar op consultatiedocument over aanpassing Nederlandse corporate governance code

Commentaar op Europese consultatie over modernisering van het digitale vennootschapsrecht

Commentaar op ontwerpwetsvoorstel implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Commentaar op Europese consultatie over het vereenvoudigen van de beursregels

Commentaar op ESMA-consultatie over werking Short Selling Verordening

Commentaar ontwerpbesluit rapportage man-vrouwverhouding in jaarverslag

Commentaar op wetsvoorstel investeringstoets

Commentaar op consultatie wijziging wet continuïteit ondernemingen I

Commentaar op EBA-consultatie over transparantiebepalingen beleggingsbeleid van beleggingsondernemingen

Commentaar op EC-consultatie over faillissementsrecht

Commentaar op EC-consultatie over duurzame corporate governance en due diligence

Commentaar op voorstellen tot wijziging van de ICGN Global Governance Principles

Commentaar op wetsvoorstel ingroeiquotum vrouwelijke commissarissen

Commentaar op initiatiefwetsvoorstel 'eerlijk beslissen'

Commentaar op initiatiefwetsvoorstel 'eerlijk delen'

Commentaar op voorontwerp wetsvoorstel 'investeringstoets'

Commentaar aan Eerste Kamer over wetsvoorstel bedenktijd

Commentaar op ICGN-consultatie wijziging Corporate Governance Principles

Commentaar op wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector

Feedback op eindrapport High-Level Forum on the Capital Market Union