Publicaties

Filter

288 resultaten

Commentaar voorontwerp implementatiewet kapitaalvereisten 2020

Commentaar wetsvoorstel bedenktijd

Commentaar voorontwerp Wijzigingswet financiële markten 2021

Commentaar MAR review

Commentaar voorontwerp aanpassing enquêterecht

De Nederlandse Corporate Governance code

2019-01-commentaar-conceptwetsvoorstel-bedenktijd

2019-06-commentaar-conceptwetsvoorstel-uitbreiding-meldplichten-aandeelhouders

2019-08-commentaar-conceptwetsvoorstel-nadere-beloningsmaatregelen-financiele-sector

2019-05-commentaar-wetsvoorstel-ongewenste-zeggenschap-telecom

verordening-goedkeuring-van-bepaalde-internationale-standaarden-voor-jaarrekeningen

richtsnoeren-niet-financiele-rapportage

richtsnoeren-klimaatrapportage

richtlijn-niet-financiele-informatie

richtlijn-jaarrekening

herziene-richtlijn-aandeelhoudersrechten

2018-01-commentaar-verordening-uitbreiding-bevoegdheden-esa-s

2019-04-reactie-cta-consultatie-toekomst-accountancysector

2003-08-ec-actieplan-corporate-governance

2004-04-minfin-code-tabaksblat