Thema's

Stewardship


Institutionele beleggers houden de overgrote meerderheid van de aandelen in Nederlandse beursvennootschappen en beheren andermans geld. De deelnemers en de cliënten van deze institutionele beleggers en ook de samenleving in den brede verwachten van deze beleggers dat zij zich opstellen als betrokken en verantwoord aandeelhouder. Om institutionele beleggers te helpen om hieraan te voldoen, heeft Eumedion in 2018 de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. In deze Code wordt uitgelegd op welke wijze institutionele beleggers kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheden rond betrokken en verantwoord aandeelhouderschap op een manier die bijdraagt aan de langetermijnwaardecreatie door Nederlandse beursvennootschappen waarin is belegd en daarmee aan het rendement op hun beleggingen. Daarnaast biedt de Stewardship Code institutionele beleggers de mogelijkheid om verantwoording af te leggen aan hun deelnemers en cliënten over de wijze waarop zij gebruik hebben gemaakt van hun aandeelhoudersrechten.

Relevante documenten

Nederlandse stewardship code

IconLink

Servicedocument verantwoord en betrokken aandeelhouderschap

IconLink